33 stappen om iets terug te vinden in Revit


Vindt het terug in 33 stappen met onderstaande Checklist.

Controleer of:

 1. The element or category is temporarily hidden
 2. The element or category is hidden in the view
 3. The element is being obscured by another element
 4. The element’s category or subcategory is hidden in the view
 5. The element is outside the view’s view range
 6. The view’s far clip depth is not sufficient to show the element
 7. The element resides on a work set that is not loaded within the project
 8. The element resides on a work set that is not visible in the view
 9. The element resides on a work set that is not loaded in a linked file
 10. The element resides on a work set that is not visible in a linked file
 11. The element resides within a group (detail model) and it has been excluded from the group
 12. The element is part of a design option that is not visible in the view
 13. The element is part of a linked file that is not visible in the view
 14. The element has one or more of its edges overridden to display as “Invisible Lines”
 15. The element is a family and none of its geometry is set to be visible in the view type
 16. The element is a family and none of its geometry is set to be visible at the view’s detail level
 17. The element is set to not be visible at the category’s detail level
 18. The element has been placed outside the view’s crop region (visible extents)
 19. The element is an annotation element and does not reside entirely within the annotation crop region
 20. The element’s phase settings or the view’s phase settings prevent the element from displaying in the view
 21. The view’s discipline is prohibiting the visibility of the element
 22. The element is affected by a filter applied to the view
 23. The element is subject to an element override, set to background color
 24. The element is subject to a category override, set to background color
 25. The element style is set to background color
 26. The element is constrained to a scope boxes that is not visible in the view
 27. The extents of the element itself don’t permit it to be seen
 28. The element is a mass, and “Show Mass” is turned off
 29. The element’s host view has been deleted (area boundaries)
 30. The view’s scale is prohibiting the element’s visibility
 31. The element is a linked instance with coordinates too great for Revit to handle
 32. The user has incorrectly identified the link instance to which the element belongs
 33. The element is in a link that is not in its correct position
 1. Het element of de categorie is tijdelijk verborgen.
 2. Het element of de categorie is verborgen in de view.
 3. Het element wordt verborgen door een ander element.
 4. De categorie of subcategorie van het element is verborgen in de view.
 5. Het element bevindt zich buiten de viewrange van de view.
 6. De far clip depth van de view is niet voldoende om het element te tonen.
 7. Het element bevindt zich op een werkset welke niet in het project is geladen.
 8. Het element bevindt zich op een werkset welke niet zichtbaar is in de view.
 9. Het element bevindt zich op een werkset welk niet is geladen in een linked file.
 10. Het element bevindt zich op een werkset welke niet zichtbaar is in een linked file.
 11. Het element bevindt zich in een group(detail model) en is uitgesloten van deze group.
 12. Het element maakt deel uit van een design option die niet zichtbaar is in de view.
 13. Het element maakt deel uit van een linked file dat niet zichtbaar is in de view.
 14. Het element heeft een of meer van zijn ‘edges’ overschreven om weer te geven als “invisible lines”.
 15. Het element is een family en niets van zijn geometrie is ingesteld om zichtbaar te zijn in het view type.
 16. Het element is een family en niets van zijn geometrie is ingesteld om zichtbaar te zijn op het detail level van de view.
 17. Het element is zo ingesteld dat het niet zichtbaar is op het detail level van de categorie.
 18. Het element is buiten de crop region van de view geplaatst (visible extends).
 19. Het element is een annotation element en bevindt zich niet volledig binnen de annotation crop region.
 1. De fase-instellingen van het element of de fase-instellingen van de weergave voorkomen dat het element in de weergave wordt weergegeven.
 2. De discipline van de weergave verbiedt de zichtbaarheid van het element.
 3. Het element wordt beïnvloed door een filter dat op de weergave is toegepast.
 4. Het element is onderworpen aan een element-override, ingesteld op achtergrondkleur.
 5. Het element is onderhevig aan een categorie-override, ingesteld op achtergrondkleur.
 6. De elementstijl is ingesteld op achtergrondkleur.
 7. Het element is beperkt tot een bereikvak dat niet zichtbaar is in de weergave.
 8. Door de uitgestrektheid van het element zelf kan het niet worden gezien.
 9. Het element is een massa en “Toon massa” is uitgeschakeld.
 10. De host weergave van het element is verwijderd (gebiedsgrenzen).
 11. De schaal van de weergave verhindert de zichtbaarheid van het element.
 12. Het element is een gekoppelde instantie met coördinaten die te groot zijn voor Revit om te verwerken.
 13. De gebruiker heeft de koppelingsinstantie waartoe het element behoort, onjuist geïdentificeerd.
 14. Het element bevindt zich in een link die niet op de juiste positie staat.

Staat uw vraag niet bij de meestgestelde vragen? Gebruik dan onderstaand formulier.© 2023 ICN Solutions. All rights reserved.