Artificial Intelligence (AI) in de bouw - ICN Solutions

Artificial Intelligence in de bouw: benut uw data

Meer en meer bouwbedrijven zijn de digitalisering aan het omarmen. Er is dan ook steeds meer mogelijk dankzij de nieuwe technologieën en platformen die continu worden geïntroduceerd. Door de komst van deze technologieën wordt ook steeds meer data verzameld tijdens bouwprojecten. Het is echter niet altijd even makkelijk om een goed overzicht te behouden van al deze data. Een ideale oplossing hiervoor is branche specifieke software die uw verzamelde gegevens op één locatie samenvoegt. Maar om de échte voordelen van al deze gegevens in te zien, is het tijd om Artificial Intelligence te implementeren.

Wat houdt Artificial Intelligence in?

Artificial Intelligence is een wetenschapsgebied dat zich in de eerste plaats bezighoudt met het laten uitvoeren van taken die normaal gesproken menselijke intelligentie vereisen. Wanneer we het over AI hebben, hebben we het voornamelijk over twee specifieke gebieden: Machine Learning en Deep Learning.

Machine Learning

Machine Learning omvat algoritmen waarmee computers kunnen leren van gegevens zonder expliciet te worden geprogrammeerd. Zo kan een AI-algoritme worden ‘getraind’ om spam te identificeren door het bloot te stellen aan grote hoeveelheden e-mails die handmatig zijn gelabeld als spam of geen spam. Het algoritme leert patronen te identificeren die het helpen om spam intelligent te identificeren.

Deep Learning

Deep Learning is een deelgebied van Machine Learning dat zich bezighoudt met algoritmen die zijn geïnspireerd op de structuur en functie van de hersenen, de zogenaamde kunstmatige neurale netwerken. Het is een recentere ontwikkeling die heeft geleid tot doorbraken in beeld- en taalverwerking, waardoor de deur is geopend voor geavanceerde toepassingen zoals thuisassistenten en zelfrijdende auto’s.

Voordelen van AI in de bouw

De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in technologie voor de bouw. Een groot deel van die investering ging naar de digitalisering van verschillende onderdelen van de bouw workflow. BIM-modellen hebben de manier veranderd waarop gebouwen worden ontworpen, de processen voor projectbeheer en probleembeheer zijn verplaatst naar de Cloud, en het beheer wordt ook meer geautomatiseerd. Met de beschikbaarheid van gegevens hebben op AI gebaseerde toepassingen meer nut gevonden in de bouw, vooral als het gaat om risicobeperking.

Slimme assistent ontdekt risico’s

Met de beschikbaarheid van gegevens bieden AI-gebaseerde toepassingen krachtige voordelen voor de bouw. Een typisch bouwproject kan op een bepaalde dag duizenden openstaande problemen, honderden RFI’s en talloze wijzigingsopdrachten hebben. Stelt u zich een slimme assistent voor die deze berg projectgegevens kan analyseren en u kan waarschuwen voor de top 10 kritieke zaken die vandaag uw aandacht nodig hebben? Machine Learning maakt die slimme assistent mogelijk en helpt teams de meest kritieke constructie- en kwaliteitsrisicofactoren te identificeren die onmiddellijke aandacht nodig hebben.

Algoritmes begrijpen en voorspellen complexe zaken

Met behulp van AI, met name constructietaalanalyse, is het mogelijk om automatisch risico’s in verband met problemen te beoordelen. De algoritmen zijn in staat om complexe zaken te begrijpen en te voorspellen, zoals of een probleem een ​​mogelijke waterinfiltratie zou veroorzaken als het niet wordt aangepakt. Het systeem maakt gebruik van de beschrijvingen die veel kwaliteitsmanagers van verschillende projecten hebben waargenomen bij het bewaken van hun projecten.

Inkapselen van risico’s bij de verantwoordelijken

Als we nog een stap verder gaan, kapselen machine learning-mogelijkheden alle risico’s van de problemen in bij de onderaannemers die ervoor verantwoordelijk zijn. Het houdt rekening met verschillende factoren van de onderaannemers, zoals hun eerdere gedrag bij issuemanagement, de huidige werkdruk, en het belang van de issues waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Het algoritme kan vervolgens een ‘risicoscore’ toewijzen aan elke onderaannemer in het project. Dit is een maatstaf om de hoeveelheid risico aan te geven waaraan ze het project momenteel blootstellen, zodat de bouwmanagers hun tijd beter kunnen prioriteren om nauwer samen te werken met deze teams en risico’s proactief te beperken.

Begin met AI in de bouw

AI en Machine Learning in de bouw zijn nog steeds een nieuw idee en kan voor mensen een uitdaging zijn om in de praktijk te brengen. Een goede plek om te beginnen is het aannemen van een gemeenschappelijk gegevensplatform. Dit kan bijvoorbeeld met BIM 360. In deze software zitten voorspellings- en analysemogelijkheden die elke dag relevante en bruikbare gegevensinzichten bieden aan projectteams in het veld.

Meer weten over Artificial Intelligence en Machine Learning in de bouw? Download dan gratis het e-book via onderstaand formulier.

Meer weten? Download het gratis e-book

 

Meer over BIM 360 & Digitalisering in de bouw:
Software → Autodesk BIM 360
Webinar on-demand → AR/VR mogelijkheden in Revit

Meld u aan voor onze e-mails