Product Design & Manufacturing trainingen

In deze ééndaagse cursus van Autodesk Fusion 360 leert u alle functies omtrent het maken van 2D tekeningen. Zaken zoals onderdelen en samenstellingen op tekening zetten, de juiste aanzichten plaatsen, maatvoering en centerlijnen plaatsen komen hier aan bod.

Deze cursus van Autodesk Fusion 360 gaat over het samenstellen van onderdelen. In deze dag komen alle functies aan bod om componenten goed met elkaar te kunnen verbinden en samen te stellen.

Deze cursus van Autodesk Fusion 360 gaat over het 3D modelleren van onderdelen. In deze twee dagen zullen alle aspecten naar voren komen, van het opzetten van een Sketch, tot het modelleren van complexere componenten.

Deze ééndaagse cursus is bedoeld om het tekenwerk van iemand anders goed te kunnen controleren. In deze cursus worden gereedschappen uit Autodesk Inventor en Design Review aangehaald, waarmee 3D modellen en 2D tekeningen goed gecontroleerd kunnen worden. Het nalopen van inmengingen (modellen door elkaar) en het controleren of wijzigingen juist zijn doorgevoerd zijn enkele onderwerpen uit deze cursus.

Leer in deze cursus belangrijke elementen van het technisch tekenen volgens de norm. Het maken van tekeningen dient te voldoen aan zogenoemde tekenregels, maar wat zijn deze tekenregels eigenlijk? De meest voorkomende en belangrijkste tekenregels zullen worden toegelicht, evenals het goed technisch opzetten van een werktekening.

Leer hoe 3D modellen het meest efficiënt worden opgebouwd en hoe samenstellingen het beste opgezet kunnen worden qua structuur. De opbouw van onderdelen en samenstellingen is een erg belangrijk element in Autodesk Inventor, waardoor modellen niet alleen inzichtelijker worden, maar ook beter te hergebruiken en aan te passen zijn.

Cursist(e) kan na de training 3D ontwerpen met Autodesk Inventor maken, de geavanceerde mogelijkheden toepassen en weet hoe met Inventor CAM een bewerkingsprogramma te maken in een 2D en 3D vlak.

Deze training leert de gevorderde Inventor gebruiker om met Inventor CAM een bewerkingsprogramma te maken in een 2D en 3D vlak.

In deze training leert cursist(e) de basiswerkwijze en mogelijkheden van Autodesk Inventor Professional.

Deze cursus is bedoeld voor de beginnende tekenaar, engineer of designer in Autodesk Fusion 360. Na het volgen van deze training kan cursist(e) snel en doeltreffend 3D ontwerpen, samenstellingen en 2D werktekeningen maken. Deze complete cursus besteedt extra aandacht aan het effectief werken met Autodesk Fusion 360 waarin vele tips aan bod komen.

Het doel van deze training is een juiste analyse op te zetten en het correct interpreteren van de resultaten van deze simulatie.

Cursist(e) leert in deze training presentatieafbeeldingen en renderingen van 3D onderdelen of samenstellingen te maken.

In deze cursus leert cursist(e) Autodesk Inventor modellen te visualiseren met behulp van 3DS Max. Aan de orde komen de tools die helpen om Inventor en andere CAD-modellen te animeren.

De training leert cursist(e) de basisfunctionaliteit van Autodesk Inventor Visualisation. Daarnaast komt het maken van presentatieafbeeldingen en renderingen van 3D onderdelen of samenstellingen aan de orde.

Deze training is bedoeld voor de beginnende tekenaar/constructeur. Na de training kan cursist(e) snel en doeltreffend 3D ontwerpen met Autodesk Inventor maken.

Cursist(e) leert in deze training hoe hij of zij simulaties kan gebruiken om tot een goed ontwerp in Autodesk Inventor te komen.

Cursist(e) leert in deze training hoe hij of zij in Autodesk Inventor een analyse opzet en zeker kan zijn van de resultaten.

Deze training leert cursist(e) met Autodesk Inventor plaatwerkonderdelen te tekenen en te gebruiken, en zo nog efficiënter te werken.

Tijdens deze training maakt cursist(e) kennis met de mogelijkheden en achtergronden van datamanagement-tool Autodesk Vault.

Cursist(e) kan na de training 3D ontwerpen met Autodesk Inventor maken, en plaatwerkonderdelen tekenen en gebruiken.

Cursist(e) kan na de training 3D ontwerpen met Autodesk Inventor maken en de geavanceerde mogelijkheden toepassen.

Cursist(e) kan na de training 3D ontwerpen met Autodesk Inventor maken, de geavanceerde mogelijkheden toepassen en plaatwerkonderdelen tekenen en gebruiken.

Deze training behandelt de geavanceerde mogelijkheden van Autodesk Inventor. Na deze training kan cursist(e) efficiënter modelleren.

Cursist(e) leert gebruik te maken van de meest geavanceerde mogelijkheden van Autodesk Inventor. Cursist(e) kan als expert nog specialistischer werken met Autodesk Inventor.

Cursist(e) leert met programmeertool iLogic binnen Autodesk Inventor aan de slag te gaan.

© 2022 ICN Solutions. All rights reserved.