Wat is BIM (Building Information Modeling)? - ICN Solutions

BIM (Building Information Modeling)

Wat is BIM?

BIM (Building Information Modeling) is een proces dat digitale 3D-modellen gebruikt om bouw- en infrastructuurprojecten te plannen, ontwerpen, bouwen en uit te voeren. Deze 3D-modellen zijn meer dan een tekening: ze zijn gevuld met informatie over de elementen in het model. Zo kan er in een BIM-model bijvoorbeeld informatie staan over het te gebruiken bouwmateriaal voor elementen, de fabrikant of het merk van de elementen en de afmetingen.

Download e-book: BIM in Jip-en-Janneke-taal

Het doel van BIM is om bouwprojecten in goede banen te leiden. Betere informatie-uitwisseling en efficiëntere samenwerking staan hierbij centraal. Dankzij de uitgebreide informatie die rechtstreeks in het model beschikbaar is, kan iedereen in een project overzichtelijker en efficiënter werken. Hierdoor ontstaan er betere ontwerpoplossingen, minder fouten en een groter vermogen om de kwaliteit te behouden.

Verschil Open BIM en Gesloten BIM

Bij het creëren van de digitale BIM-modellen, maken bouwbedrijven gebruik van verschillende BIM-software. Het probleem is dat bepaalde software niet in staat is om bestandsformaten van andere software te lezen of aan te passen.

Om dit probleem te verhelpen, werden er open standaarden ontwikkeld die elke software zou kunnen lezen, zoals IFC. Door het gebruik van deze open standaarden kunnen verschillende softwaretoepassingen makkelijker en efficiënter met elkaar communiceren. Het gebruik maken van open standaarden noemen we ook wel Open BIM. Dankzij open standaarden kunnen alle partijen samenwerken, ongeacht welke software ze gebruiken. Binnen Open BIM kunnen ze ook makkelijk opmerkingen communiceren en zo voorkomen ze fouten tijdens het BIMmen.

Tegenover Open BIM staat Gesloten BIM (Closed BIM). Hierbij dient iedereen uit het projectteam dezelfde software te gebruiken, bijvoorbeeld uitsluitend software van Autodesk. Dit houdt dus in dat er geen informatie uitgewisseld kan worden met partijen die andere software gebruiken. Wij geven tips over hoe u met Autodesk software issues kunt communiceren binnen het BIM-proces (Gesloten BIM).

Zo voorkomt u fouten tijdens het BIMmen

Zo voorkomt u fouten tijdens het BIMmen

Tijdens het ontwerpproces ontstaan veel aanpassingen die verwerkt moeten worden in het BIM-model. Deze wijzigingen op een overzichtelijke manier bijhouden en correct communiceren, staat aan de basis van een succesvol model.
Bekijk nu
Hierbij kunt u ook nog onderscheid maken tussen Little BIM en Big BIM. Bij little BIM wordt BIM toegepast in het eigen bedrijf. Bij Big BIM wordt BIM gebruikte bij de uitwisseling van informatie tussen verschillende partijen in het bouwproces, dus ook buiten het eigen bedrijf.

De overstap naar BIM

Werkt u al met BIM of twijfelt u nog over de overstap? Voor de overstap naar Building Information Modeling zal u in het begin misschien geld in moeten leggen om het allemaal goed in te regelen. Maar wanneer u aan de voordelen op de lange termijn denkt, haalt u al de kosten er weer makkelijk uit. BIM is namelijk geen kostenpost, maar vooral een investering. Op de langere termijn zal het u geld schelen!

Als u met een goede voorbereiding begint en vooraf tijd besteed aan het plannen van de transitie naar BIM, kunt u straks profiteren van alle potentie die het biedt. Zijn er nog betrokkenen die u moet overtuigen van de transitie naar BIM? Overtuig hun dan van alle voordelen, want de transitie kan alleen succesvol verlopen wanneer alle betrokkenen erachter staan.

Voordelen BIM

Werken volgens de BIM methode brengt vele voordelen met zich mee die bijdragen aan een efficiënter bouwproces, een hogere kwaliteit van het eindresultaat en kostenbesparing. Wij zetten de belangrijkste voordelen van BIM hieronder op een rij voor u:

Verbetering van de communicatie en samenwerking

Wanneer de BIM methode wordt toegepast, zorgt dit voor eenduidige, transparante en efficiënte communicatie tussen alle partijen van het bouwproject. Doordat iedereen vanuit één centraal 3D-model werkt, is alle informatie op één plek verzameld. Dit zorgt voor consistentie in alle tekeningen en gegevens. Denk hierbij aan materialen, afmetingen of leveranciers. Hierdoor voorkomt u onnodig zoekwerk en verbetert de ketencommunicatie. Bovendien kan deze bibliotheek aan informatie later gebruikt worden bij renovatiewerk of bij nieuwe bouwprojecten met dezelfde partner of gegevens.

Tijdwinst

Doordat iedereen samenwerkt vanuit één centraal informatiepunt (het BIM-model), gaat er minder tijd verloren met het zoeken naar informatie of met het oplossen van conflicten tussen verschillende tekeningen van verschillende partijen. Hierdoor kunnen fouten sneller worden opgemerkt en vermeden, wat de efficiëntie van het bouwproces ten goede komt. Door de verbeterde communicatie en samenwerking tussen de verschillende partijen, is het ook mogelijk om de planning van het project beter te beheren en de doorlooptijd te verkorten. Dit alles voorkomt vertragingen tijdens het bouwproces.

Minder faalkosten

Wanneer u met BIM-modellen werkt, worden de ontwerp- en constructiedetails al meteen hierin vastgelegd. Hierdoor is er minder ruimte voor interpretatieverschillen en fouten tijdens de uitvoering van het project. Dit voorkomt herstelwerkzaamheden en vertragingen tijdens de bouw, waardoor het aanzienlijk minder faalkosten met zich meebrengt. Nieuwe inzichten of simpelweg verschillen tussen tekeningen/bouwpartijen of leveranciers kost tijdens de uitvoering immers meer geld dan tijdens het ontwikkelen van het plan.

Hogere kwaliteit

Door het gebruik van Building Information Modeling wordt er vanaf het begin van het project rekening gehouden met alle aspecten van het bouwproces, zoals constructie, installatie, duurzaamheid en onderhoud. Dankzij deze betere en nauwkeurige samenwerking, zullen er minder fouten gemaakt worden en zal het uiteindelijke resultaat van hoge kwaliteit zijn. Bovendien werken alle partijen zo met dezelfde standaarden waardoor iedereen binnen het team op één lijn ligt wat betreft de te leveren kwaliteit.

Voor wie is BIM?

BIM is bedoeld voor iedereen die is betrokken bij een bouwproject. Denk hierbij aan de verschillende partijen die meewerken aan het bouwproces zoals architecten, werkvoorbereiders, aannemers, fabrikanten en installateurs. Ook partijen die na de levering van het gebouw pas aan het licht komen zoals facility managers en eigenaren van gebouwen, hebben baat bij BIM.

Voor alle bovengenoemde belanghebbenden is BIM nuttig omdat het hen in staat stelt om op een geïntegreerde manier samen te werken en informatie te delen. Door gebruik te maken van een digitaal model van een bouwproject, kunnen alle partijen (in real-time) gegevens bekijken, toevoegen en wijzigen, waardoor de communicatie verbeterd en de fouten worden verminderd.

Architecten en modelleurs kunnen bijvoorbeeld een digitaal model creëren van het gebouw en hier belangrijke informatie aan toevoegen zoals afmetingen en specificaties. Fabrikanten kunnen hier dan hun productinformatie aan toevoegen. Aannemers kunnen vervolgens het volledige BIM-model gebruiken om eigen bouwplannen en schema’s te maken, en op de bouwplaats kunnen ze het model juist gebruiken om de correcte bouwinformatie eruit te halen.

Een gids voor de fabrikant: BIM voor bouw- en infrastructuurprojecten

Een gids voor de fabrikant: BIM voor bouw- en infrastructuurprojecten

Met alle nieuwe technologieën in de bouw verzamelen we ook steeds meer data. Maar hoe kunnen we deze data optimaal inzetten? Dat is waar kunstmatige intelligentie van pas komt. Ontdek de mogelijkheden van AI in de bouwsector in dit gratis e-book.
Download nu
Wanneer het bouwproject is afgerond en de constructie is voldaan, kunnen de facility managers en de gebouweigenaren het BIM-model gebruiken om gegevens over het gebouw in te zien en bij te werken. Ook kunnen ze dit model gebruiken om het gebouw later te renoveren. Zo hebben ze meteen alle gegevens bij de hand en hoeft niet alles opnieuw vastgelegd te worden. Het model kan vervolgens meteen aangepast of aangevuld worden.

BIM is dus nuttig voor alle belanghebbenden in de bouw- en vastgoedsector. Het maakt een naadloze samenwerking mogelijk en het verbetert de efficiëntie en nauwkeurigheid van het bouwproces.

Uitvoering van BIM

BIM-protocol

Voor een efficiënt BIM-proces is het handig om van tevoren een BIM-protocol op te stellen. In dit protocol staan alle afspraken die de betrokken partijen met elkaar maken rondom BIM. Zo staat hierin helder omschreven welke gegevens ze van elkaar verwachten in het BIM-model (welke informatie wordt door wie en wanneer gegeven) en welke doelstellingen er voorop worden gesteld. In dit document worden de rechten en de plichten van alle partijen duidelijk benoemd. Belangrijk hierbij is om ervoor te zorgen dat de afspraken ook haalbaar zijn voor alle partijen. Op deze manier zorgt een BIM-protocol voor duidelijke verwachtingen en een betere samenwerking met minder discussies, minder onvoorzien werk en minder teleurstellingen.

Het BIM-protocol wordt doorgaans opgesteld door de BIM-procesmanager vanuit de opdrachtgever. Hierbij wordt geadviseerd dat er een protocol wordt opgesteld per project, in samenwerking met de projectpartners. De bepalingen in het document gelden vervolgens voor alle projectpartners: bouwbeheer, het ontwerpteam, het uitvoeringsteam en het onderhouds- en exploitatieteam.

BIM Basis ILS

Om de samenwerking tussen partijen binnen een bouwproject nog soepeler te laten verlopen, kunt u ervoor kiezen om te werken met de open standaarden van de BIM Basis ILS. Dit is de meest gebruikte BIM-standaard in Nederland en het zorgt ervoor dat informatie tussen verschillende partijen beter wordt uitgewisseld.

Vanuit de BIM Basis ILS werken alle betrokken partijen met één gemeenschappelijk bestandsformaat, namelijk IFC. Het voordeel van deze opendata-standaard is dat het software onafhankelijk is. Het maakt dus niet uit welke software de betrokken partijen gebruiken.

Wat is er vastgelegd in de BIM Basis ILS?

Naast de voorwaarde dat iedereen met IFC-bestanden werkt, zijn er ook andere richtlijnen opgenomen in de BIM Basis ILS. Ook de structuur van de aspectmodellen is opgezet zodat verschillende modellen uitwisselbaar zijn. Zo zijn er in deze ILS regels opgesteld voor de bestandsnaam, de lokale positie, bouwlaagindeling en -naamgeving, structuur en naamgeving, gebruik propertysets en meer.

Tevens vindt u in de ILS thema’s waar afspraken over gemaakt moeten worden. Wie levert wat aan en wanneer? Denk hierbij aan onderwerpen als ruimten, installatietechnische systemen, dragend/niet dragend, brandveiligheid en materiaal.

Toepassen van de BIM Basis ILS

Wilt u ook de BIM Basis ILS toepassen maar weet u niet waar u moet beginnen? Bekijk dan eens onze webinar on-demand waarin we uitleggen hoe u met Autodesk Revit kunt voldoen aan de BIM Basis ILS. Zo kunt ook u de BIM Basis ILS regels goed toepassen op de BIM-modellen in Revit.

Wanneer u met de ILS werkt, moeten natuurlijk ook alle 3D-modellen gecontroleerd worden om te kijken of ze voldoen aan de BIM Basis ILS. Dit kan tijd in beslag nemen en extra kosten met zich meebrengen. U kunt echter ook met een tool werken die de BIM-modellen automatisch controleert op de BIM Basis ILS. Zo heeft u er geen omkijken meer naar. Dit kan bijvoorbeeld met de ILS Checker van 3B Tools. Hiermee kunt u met één druk op de knop u modellen laten controleren op de ILS. De resultaten van deze check kunt u vervolgens openen in Revit, waar u ook meteen eventuele aanpassingen en verbeteringen kunt uitvoeren.

Modellen controleren op de BIM Basis ILS: zo simpel kan het zijn

Modellen controleren op de BIM Basis ILS: zo simpel kan het zijn

Hoe kunt u snel en eenduidig controleren of een model voldoet aan de ILS? Leer welke onderdelen van de ILS relevant zijn, hoe u hier op kunt controleren en hoe u dit proces kan automatiseren.
Bekijk nu

BIM-uitvoeringsplan

Om volledige structuur te geven aan het BIM-project is het raadzaam om ook een BIM Uitvoeringsplan (BUP) op te stellen. Waar het BIM protocol en de ILS worden samengesteld door de opdrachtgever, wordt de BUP samengesteld door de ontwerper. Hierin leggen de projectpartners vast welke afspraken er nodig zijn om alle vooraf gestelde eisen voor mekaar te krijgen. In het BUP herhaalt u geen afspraken die ook al worden vastgelegd in andere contractdocumenten (zoals het contract zelf, het BIM protocol of de ILS), in plaats hiervan bouwt het verder op het protocol en de ILS.

Een BUP omvat afspraken zoals: doelen en toepassingen, communicatie, fasering, 3D-modelleren, taken en verantwoordelijkheden en informatieleveringen.

Rollen binnen BIM

Binnen een BIM-projectteam zijn er verschillende rollen essentieel voor het succesvol opzetten en uitvoeren van een BIM-project. Hieronder lichten we de belangrijkste rollen toe:

  1. BIM Manager: De BIM Manager is verantwoordelijk voor het algehele BIM-proces en het coördineren van het BIM-team. Deze persoon is meestal betrokken bij de strategische besluitvorming, het vaststellen van BIM-standaarden en het waarborgen van de naleving ervan. De BIM Manager zorgt ervoor dat het projectteam de benodigde middelen en tools heeft om effectief gebruik te maken van BIM-technologieën.
  2. BIM-regisseur: De BIM-regisseur is verantwoordelijk voor het beheer van het BIM-model gedurende het hele project. Deze rol omvat het opstellen en handhaven van het BIM-uitvoeringsplan, het bepalen van de BIM-protocollen en het bewaken van de kwaliteit van het BIM-model.
  3. BIM-Coördinator: De BIM-coördinator is verantwoordelijk voor het coördineren en integreren van de verschillende BIM-modellen die door verschillende disciplines en partijen binnen het projectteam worden ontwikkeld. Deze rol houdt zich bezig met het identificeren en oplossen van conflicten of discrepanties tussen de modellen, het organiseren van multidisciplinaire coördinatievergaderingen en het bewaken van de voortgang van het BIM-proces.
  4. BIM-modelleur: De BIM-modelleur is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en onderhouden van het 3D BIM-model. Deze rol houdt zich bezig met het vertalen van ontwerptekeningen naar een virtueel 3D-model met behulp van BIM-software. De BIM-modelleur voegt informatie toe aan het model, zoals geometrie, materialen, bouwcomponenten en specificaties.

Samenwerking en communicatie tussen deze rollen zijn essentieel binnen een BIM-projectteam. Door de juiste rolverdeling en een goede samenwerking kan het team de voordelen van BIM ten volle benutten, zoals verbeterde coördinatie, betere visualisatie, detectie van conflicten en efficiënter bouwproces.

E-book: Maak kennis met BIM en BIM-professionals

E-book: Maak kennis met BIM en BIM-professionals

Wat is BIM en wie zijn de professionals die u daarvoor nodig heeft? Download het gratis e-book voor een antwoord op deze vragen.
Bekijk nu

BIM Soft Skills

Goede samenwerking tussen alle rollen binnen een BIM-projectteam is essentieel, en hier komt veel communicatie bij kijken. Het is daarom erg belangrijk dat de teamleden ook over goede soft skills bezitten. Denk hierbij aan conflictmanagement, communicatie- en onderhandelingsvaardigheden en de omgang met autoriteit en leiderschap.

Effectieve communicatie, het vermogen om conflicten te herkennen, belangen afwegen en tot overeenkomsten komen en creatief denken zijn enkele van de skills die nodig zijn om een project succesvol te leiden en af te ronden. Deze vaardigheden kunt u eventueel trainen in speciale cursussen.

BIM-software

Om het BIM-werken te ondersteunen, kunt u gebruik maken van verscheidene software: software om de informatieve 3D-modellen te creëren, software om documentatie te beheren en software om de mooiste 3D visualisaties te maken van uw modellen.

Hieronder geven we u meer informatie over de keuze in software en leggen we uit hoe deze software zorgt voor betere resultaten van uw bouwprojecten.

Modelleersoftware

Om de informatie-gevulde 3D-modellen te creëren die de basis leggen van BIM, is er geschikte modelleersoftware nodig. Niet elk tekenprogramma biedt de optie om 3D-modellen op te zetten of om er de nodige informatie aan toe te voegen. Het is daarom belangrijk om tekensoftware aan te schaffen die werken volgens de BIM-methode ondersteund. Autodesk biedt verschillende softwarepakketten aan die BIM-projecten ondersteunen.

Een van de meest uitgebreide softwarepakketten van Autodesk voor de bouwbranche is de AEC Collection. Deze collectie bevat een breed scala aan krachtige software die speciaal is ontworpen om de efficiëntie en samenwerking binnen BIM-projecten te verbeteren. In de AEC Collection vindt u bijvoorbeeld Revit, Navisworks en FormIt Pro, 3 softwarepakketten die een specifieke rol spelen in het BIM-proces.

Autodesk Revit is een essentiële tool binnen de AEC Collection en wordt beschouwd als de leidende software voor het creëren van gedetailleerde en informatie-rijke 3D-modellen. Met Revit kunnen architecten, ingenieurs en andere professionals uit de bouwsector samenwerken aan het ontwerpen, modelleren en analyseren van gebouwen en infrastructuur. De software maakt het mogelijk om niet alleen geometrische modellen te maken, maar ook om er uitgebreide bouwinformatie aan toe te voegen, zoals materialen, kosten en planning.

Met Navisworks kunt u vervolgens de BIM-modellen coördineren en visualiseren. Het stelt projectteams in staat om verschillende 3D-modellen samen te voegen, clashes te detecteren en conflicten op te lossen voordat de bouw begint. Met behulp van Navisworks kunnen stakeholders virtuele walkthroughs maken, animaties creëren en constructiesimulaties uitvoeren. Dit helpt bij het verminderen van fouten en vertragingen tijdens de bouwfase.

FormIt Pro is een andere waardevolle toevoeging aan uw BIM-projecten. Met deze intuïtieve 3D teken-app kunt u snel en eenvoudig modellen schetsen in 2D en deze omzetten naar gedetailleerde 3D-modellen. Door de naadloze samenwerking met Revit kunnen ontwerpen en informatie makkelijk worden uitgewisseld.

Massa studies en ontwerp varianten met Formit

Massa studies en ontwerp varianten met Formit

Autodesk FormIt biedt mogelijkheden om vormvrij te kunnen werken terwijl u nog steeds aansluiting heeft met de rest van het BIM proces. Leer meer in deze gratis webinar on-demand.
Bekijk nu

Naast deze drie softwarepakketten is er nog veel meer te vinden in de AEC Collection. Zo beschikt het over software voor civieltechnische ontwerpen en bouwdocumentatie (Civil 3D), software voor ontwerpvisualisatie (3ds Max), software voor 3D-scannen en het vastleggen van de werkelijkheid (ReCap Pro) en software voor conceptueel ontwerp en realtime analyses (Autodesk Forma). Hiernaast beschikt de AEC Collection ook over Autodesk Docs. Hiermee kunt u projectinformatie beheren in een cloudgebaseerde, gemeenschappelijke gegevensomgeving. Dit maakt deel uit van de Construction Cloud. Lees hieronder meer over werken in de Cloud.

Werken in de Cloud

Naast de bouwsoftware die u op uw computer installeert, bestaat er ook cloudgebaseerde software. Deze software stelt projectteams in staat om efficiënter samen te werken, ongeacht de locatie, en zorgt voor een naadloze uitwisseling van informatie en gegevens.

Autodesk Construction Cloud (voorheen bekend als BIM 360) is zo een cloudgebaseerde software. Hiermee hebben projectteams een gecentraliseerde bron van informatie en gegevens die altijd up-to-date en toegankelijk is. Het sluit naadloos aan op andere Autodesk software, zoals Revit, Navisworks en AutoCAD. Hierdoor wordt de workflow van bouwprojecten gestroomlijnd en is er minder kans op miscommunicatie, fouten en vertragingen.

Lees: BIM werken met AutoCAD en Autodesk Construction Cloud

De Construction Cloud bestaat uit een aantal componenten: Build, Takeoff en BIM Collaborate. Met Build kunt u teamleden op het kantoor gemakkelijk verbinden met de teamleden in het veld dankzij web- en mobiele apps. Met Takeoff kunt u eenvoudig 2D-takeoffs uitvoeren en automatisch hoeveelheden uit 3D BIM-modellen genereren. BIM Collaborate (Pro) is een oplossing waarmee u modellen kunt uploaden, clashes kunt detecteren en problemen in realtime kunt oplossen. Al deze modules vormen de basis van de Construction Cloud en zorgen ervoor dat teams worden verbonden in elke fase van de bouw.

Cloudgebaseerde bouwsoftware biedt de mogelijkheid tot een geïntegreerde samenwerking en gestroomlijnde aanpak voor projecten. Doordat iedereen in realtime bij de juiste bestanden kan, verkleind de kans op fouten en miscommunicatie. Hierdoor worden bouwprojecten efficiënter ingedeeld en scheelt dit ook weer in faalkosten. Binnen de Construction Cloud kunt u ook documenten beheren. Hierbij kunt u documenten controleren, goedkeuren, delen en beoordelen. Het werkt dus ook als een DMS. In het volgende gedeelte gaan we kijken naar documentmanagementsystemen binnen de bouwbranche.

Documentmanagementsoftware (DMS)

Ook binnen BIM-projecten is het belangrijk om documenten goed te bewaren, te organiseren en te beheren. Dit kan via speciale documentmanagementsystemen (DMS) voor de bouw. Er zijn verschillende DMS-systemen op de markt, ook specifieke software die speciaal gemaakt is voor de bouwbranche.

Eén DMS hebben we hierboven al vernoemd: Autodesk Construction Cloud. Hiermee kunt u documenten beheren gedurende de hele levenscyclus van een project. Omdat deze software Cloudgebaseerd is, heeft u één enkele bron van waarheid voor alle projectbestanden. Zo zorgt u ervoor dat iedereen met de juiste en meest recente versie van bestanden werkt. In de Construction Cloud kunt u feedback geven op bestanden door middel van markups en issues. Ook kunt u documenten controleren, beoordelen en goedkeuren. Zo kunt u zelf bewaken of documenten in de juiste mappen terechtkomen en behoudt u een gestructureerd overzicht.

Een andere bekende DMS is Newforma. Met dit handige systeem kunt u niet alleen al uw projectbestanden netjes opslaan, maar ook uw 3D BIM-modellen op projectniveau integreren. Het wordt nog beter: in Autodesk Revit is er zelfs een knop waarmee u Newforma kunt verbinden met uw BIM-modellen. Daarbij is Newforma behoorlijk veelzijdig en kan het ook gekoppeld worden aan alle andere projectgegevens en -documenten, zoals e-mails en bijlagen, afbeeldingen, contracten, PDF’s, op- en aanmerkingen, en beoordelingen. Met al die functionaliteiten kunt u ervoor zorgen dat uw projectteam binnen één ecosysteem altijd met de meest recente bestanden werkt.

Meerwaarde vanuit uw Document Management-Systeem

Meerwaarde vanuit uw Document Management-Systeem

In de praktijk blijkt dat 70% van de projectinformatie van organisatie in de bouwindustrie zich op losse informatie-eilandjes bevindt. Een van de oplossingen om deze eilandjes te verbinden, is het toepassen van een PIM-systeem. Leer er meer over in dit gratis e-book.
Download nu

Projectinformatiemanagement-systeem (PIM-Systeem)

Newforma is niet alleen bekend als een hoogwaardig DMS, maar wordt ook gewaardeerd als een PIM-systeem (Project Informatie Management). Dit stelt projectleiders in staat om de uitwisseling van informatie tussen alle bouwpartners optimaal te regelen, waardoor efficiëntie en samenwerking worden bevorderd. Met Newforma vindt u namelijk makkelijk projectdata terug en kunt u deze mobiel toegankelijk maken voor alle projectleden en externe partners.

PIM vult BIM perfect aan. Terwijl BIM zich concentreert op het verrijken van 3D-modellen met gedetailleerde elementinformatie, biedt PIM een gestructureerde uitwisseling van aanvullende projectgegevens. Dit creëert een samenhangende integratie tussen verschillende aspecten van het project, waardoor het gehele projectmanagementproces wordt versterkt.

3D Visualisatie software

U kunt BIM-modellen ook visualiseren met bepaalde render software. Hiermee kunt u hoogwaardige en realistische 3D visualisaties, VR of animaties maken van uw model. Hieronder bespreken we enkele populaire en veelgebruikte render software waarmee u uw BIM-modellen tot leven kunt brengen.

Laten we beginnen met 3ds Max, een toonaangevend 3D-modelleer- en render softwarepakket ontwikkeld door Autodesk. Het biedt een breed scala aan functies, waaronder modellering, texturing, animatie en natuurlijk renderen. De functionaliteit van 3ds Max kan verder uitgebreid worden met behulp van een uitgebreide bibliotheek van plug-ins en scripts, waardoor het een favoriete keuze is voor velen.

Voor architecten en landschapsontwerpers is Twinmotion een uitstekende keuze. Deze intuïtieve real-time visualisatie- en render software is speciaal ontworpen om snel 3D-modellen om te zetten in fotorealistische beelden en animaties. Twinmotion heeft een gebruiksvriendelijke interface en een uitgebreide bibliotheek met materialen, omgevingen en effecten. Dankzij de real-time renderengine krijgen gebruikers onmiddellijke feedback terwijl ze scènes aanpassen, waardoor het een waardevol hulpmiddel is voor het snel visualiseren van ideeën. Sinds de Revit 2023.1 update is Twinmotion ook terug te vinden in dit Autodesk softwarepakket, zo kunt u hier standaard gebruik van maken wanneer u een Revit abonnement heeft.

Enscape is een krachtige render plug-in die naadloos integreert met populaire ontwerpprogramma’s zoals Revit, SketchUp, Rhino en ArchiCAD. Het stelt architecten en ontwerpers in staat om met één klik real-time visualisaties van hun modellen te genereren, waardoor ze snel kunnen zien hoe hun ontwerp er in verschillende omgevingen uit zal zien. Enscape biedt ook uitgebreide VR-ondersteuning, waardoor gebruikers hun modellen kunnen ervaren in een meeslepende virtuele omgeving.

BIM-modellen visualiseren: een introductie tot de mogelijkheden

BIM-modellen visualiseren: een introductie tot de mogelijkheden

Wat zijn de meest efficiënte manieren om een BIM model te visualiseren? In deze gratis webinar on-demand bekijken we de mogelijkheden van Twinmotion, Enscape en V-Ray.
Bekijk nu

V-Ray is een andere populaire keuze en wordt beschouwd als een van de meest gebruikte render engines in de 3D-visualisatie industrie. Het is beschikbaar als stand-alone render software en integreert naadloos met veel ontwerpprogramma’s zoals 3ds Max, SketchUp, Rhino en meer. V-Ray staat bekend om zijn ongeëvenaarde fotorealistische renderkwaliteit en geavanceerde belichtings- en materiaalopties. Het biedt een breed scala aan instellingen waarmee gebruikers volledige controle hebben over het renderproces en de uiteindelijke resultaten.

Voor diegenen die op zoek zijn naar eenvoud en snelheid, is Artlantis een uitstekende keuze. Deze gebruiksvriendelijke render software is ontworpen met een focus op snelle renders. Het is een populaire keuze voor architecten, interieurontwerpers en landschapsarchitecten vanwege de eenvoudige interface en snelle rendermogelijkheden. Artlantis biedt ook een uitgebreide bibliotheek met materialen en objecten om ontwerpen snel tot leven te brengen. Met de mogelijkheid om real-time aanpassingen te maken en directe feedback te krijgen, is Artlantis een handig hulpmiddel voor snelle visualisaties.

Hoewel Laubwerk niet strikt als render software kan worden beschouwd, is het een belangrijk hulpmiddel voor 3D-artiesten. Laubwerk is gespecialiseerd in het creëren van realistische en aanpasbare 3D-bomen en -planten, waardoor ontwerpers natuurlijke en weelderige omgevingen kunnen bouwen. Deze plug-in integreert goed met render software zoals 3ds Max en Cinema 4D, waardoor gebruikers gedetailleerde vegetatie in hun scènes kunnen opnemen, wat bijdraagt aan een meer geloofwaardige en levendige presentatie.

Al met al bieden alle genoemde visualisatie software unieke mogelijkheden en functionaliteiten voor 3D-rendering. De keuze voor de juiste render software hangt af van de specifieke vereisten van het project en de persoonlijke voorkeuren van de ontwerper of 3D-artiest. Of u nu streeft naar fotorealisme, real-time visualisatie, naadloze integratie met ontwerpprogramma’s, of snelle rendering voor architecturale projecten, er is een geschikte render software beschikbaar om aan uw behoeften te voldoen.

BIM-hardware

Om gebruik te kunnen maken van de BIM-software, heeft u ook geschikte BIM-hardware nodig. Dit begint natuurlijk bij een krachtig CAD-workstation, maar u kunt ook denken aan computeraccessoires die u helpen om sneller en makkelijker in de software te werken. Met een 3D muis of een los numpad richt u uw werkplek bijvoorbeeld ergonomischer in én kunt u sneller in uw CAD software werken.

CAD-workstation

De zware BIM-software en 3D-visualisatie tools vergen nogal wat van uw hardware. In de systeemvereisten van bijvoorbeeld Revit, Navisworks of 3ds Max ziet u verschillende termen en eisen voorbijkomen. U moet dan ook de nodige kennis in huis hebben om een geschikt CAD workstation samen te stellen. Als u die kennis niet direct in huis heeft, of als u er geen tijd voor heeft om uit te zoeken welk workstation u nodig heeft, dan kunt u er ook voor kiezen om een externe partij uw IT infrastructuur in te laten regelen of om een externe partij een CAD workstation samen te laten stellen op basis van uw workflow.

Wilt u zelf uw workstation of die van uw werknemers uitzoeken? Houd er dan rekening meer dat iedereen andere behoeften heeft. De ene werkt misschien alleen aan kleinere projecten in Revit, de ander werkt aan complexere projecten en heeft naast Revit ook Navisworks openstaan, en de ander werkt modellen ook uit in 3D visualisaties in 3ds Max. Het is hierbij duidelijk dat de ene een sterker workstation nodig heeft dan de ander. Denk hierbij ook aan de mogelijkheid tot thuiswerken. Als u altijd op het kantoor werkt volstaat een Tower model, maar als u ook veel thuiswerkt kunt u beter een laptop aanschaffen. Lees hiervoor onze 6 tips voor het beste mobiele CAD workstation.

CAD-muizen en toetsenborden

Naast een CAD workstation kunt u computer accessoires aanschaffen om nog sneller en efficiënter in uw CAD software te kunnen werken. Denk hierbij aan toetsenborden met een los numpad en 3D-muizen. Bovendien kunnen de juiste accessoires er ook voor zorgen dat u ergonomischer werkt.

3D Muizen

Een standaard computermuis of een CAD-muis is een belangrijk onderdeel van ieder workstation, maar om uw werkplek ergonomische in te richten kunt u naast deze muis ook gebruik maken van een 3D muis. Zo gebruikt u alle twee de handen en voorkomt u dat u te veel herhalende bewegingen maakt met één hand en verkleint u het risico op RSI. Bovendien creëert u een betere zithouding als u van alle twee de handen gebruik maakt.

Wat is een 3D muis? Met een 3D-muis kunt u makkelijk navigeren binnen uw CAD-software. Zo kunt u met één knop in- en uitzoomen in uw model en het model pannen en draaien.  Hierdoor kunt u met de 3D-muis het model bekijken en beheren terwijl u tegelijkertijd met de andere muis commando’s kunt geven in de CAD-software. Soms beschikken 3D muizen ook over programmeerbare knoppen waardoor u eenvoudig van uw veelgebruikte commando’s gebruik kunt maken.

3D-muizen zijn er in veel verschillende soorten en maten. De ene nog uitgebreider dan de ander. Het verschil zit hem vaak in de extra opties die ze bieden. Met de ene muis kunt u alleen modellen draaien en zoomen, terwijl u met de andere muis ook programmeerbare knoppen heeft. Sommige modellen hebben zelfs een display waarmee u pictogrammen uit uw openstaande CAD-software kunt zien. Daarnaast zijn sommige muizen draadloos te verkrijgen en zijn ze compacter zodat ze makkelijk mee te nemen zijn.

Toetsenbord met los Numpad

Speciaal voor CAD-professionals, -ontwerpers en -tekenaars, is er een toetsenbord met los numpad verkrijgbaar. Omdat het numpad los zit van het toetsenbord is het toetsenbord minder breed en kunt u een betere positie aannemen voor uw muis. Hierdoor zit u in een betere houding voor uw workstation. Het losse numpad beschikt bovendien over programmeerbare toetsen waardoor u uw meest gebruikte commando’s meteen binnen handbereik heeft.

Meld u aan voor onze e-mails

Meer weten? Download het gratis e-book

BIM in Jip-en-Janneketaal