BIM en PIM gaan hand in hand bij TOBA - ICN Solutions

BIM en PIM gaan hand in hand bij TOBA

“Onmisbaar voor beheren en beheersen van projectinformatie”

In de bouw raakt Building Information Modeling (BIM) steeds meer ingeburgerd. Maar hoe kun je binnen BIM zorgen voor een optimale uitwisseling van projectinformatie tussen alle bouwpartners? Daarvoor bewijzen Project Informatie Management (PIM)-systemen zich steeds meer als onmisbaar. PIM wordt daarom ook wel de ‘I’ van BIM genoemd. Een bedrijf waar BIM en PIM hand in hand gaan, is TOBA architecten & ingenieurs in Bodegraven.

In 2009 zette TOBA architecten & ingenieurs de eerste belangrijke stap op weg naar BIM, door de aanschaf van Autodesk Revit in combinatie met de 3B Werkmethodiek bij ICN Solutions in ‘s-Hertogenbosch. “Aanvankelijk gebruikten we die software, als onderdeel van de Autodesk Building Design Suite, vooral om in het eigen ontwerpproces gebouwen goed te kunnen visualiseren”, zegt directeur Martijn Tromp van TOBA. “Pas later, in 2012, zijn we er ook daadwerkelijk mee gaan ‘BIMmen’, door intensiever te gaan samenwerken met externe bouwpartners. Dat vergt een cultuuromslag. Bij nieuwbouwproject De Novelle in Utrecht eiste de opdrachtgever bijvoorbeeld dat alle bij de bouw betrokken leveranciers en adviseurs in één BIM-model zouden gaan werken. Aangezien niet alle partijen over dezelfde softwarepakketten beschikten, waren ze voor de informatie-uitwisseling verplicht om met het neutrale uitwisselformaat IFC te werken. Dankzij dit delen van eenduidige informatie in een 3D-model was wel een optimale clash-controle mogelijk. Dat resulteerde meteen in minder faalkosten en een kortere bouwtijd.”

Gegevens terugvinden

Elk bouwproject brengt een grote hoeveelheid data met zich mee. Veel van die data, zoals bijvoorbeeld onderhoudsvoorschriften, diverse rapporten en foto’s zitten niet in een BIM-model dat hoofdzakelijk geometrische elementen en kenmerken hiervan bevat. Om álle projectinformatie transparant te maken voor externe bouwpartners, besloot TOBA in 2013 om het PIM-systeem Newforma aan te schaffen. Hiermee kan alle projectinformatie integraal worden gekoppeld en ontsloten. “PIM is als het ware de ‘sociale’ schil rondom BIM”, verduidelijkt Tromp. “Hoe ga je om met onderlinge informatie-uitwisseling, hoe vind je die gegevens naderhand gemakkelijk terug en hoe maak je die projectinformatie mobiel toegankelijk voor alle bouwpartners? Dat soort zaken. Met de Newforma-app ‘Plans’ hebben onze aannemers, projectontwikkelaars, opdrachtgevers, kopers en overige partners bijvoorbeeld op elk gewenst moment inzage in de actuele digitale bouwtekeningen en alle daaraan gekoppelde projectinformatie. Ook kunnen zij eventuele opmerkingen plaatsen, die worden dan meteen in Newforma gearchiveerd.

Zodoende kunnen wij altijd eenvoudig terugzoeken wie, wanneer welke opmerking heeft geplaatst. Dat werkt sterk tijdsbesparend. Dankzij een andere Mobile App, de Punch List (Gebrekenlijst) is het heel eenvoudig om op de bouwplaats met de iPad automatisch een inspectierapport te genereren. Ook maken we veelvuldig gebruik van de functie ‘Document Control’, onder meer voor het automatisch genereren van tekeningenlijsten met revisies. Heel handig zijn ook de speciale tools voor het maken van aantekeningen (Markups), het creëren van actiepunten (Action items) en het registreren van notulen en bezoekrapporten (Meeting minutes).”

TOBA architecten & ingenieurs

Viewer

Hoe onlosmakelijk BIM en PIM met elkaar verbonden zijn, is ook zichtbaar op softwareniveau. Zo worden met de Newforma Add-in voor Autodesk Revit bouwkundige Revit-gegevens automatisch gesynchroniseerd in Newforma. “Het grote voordeel hiervan is dat je bouwkundige elementen en ruimtes met eigenschappen plus tekeningen inzichtelijk kunt maken voor alle projectpartners”, zegt Tromp. “Bij sommige projecten plaatsen we het BIM-model bovendien online middels de Newforma Viewer. Hiermee hebben bouwpartners, ook die zonder Revit of een BIM-viewer, altijd inzage in CAD-tekeningen, BIM-informatie, PDF-bestanden of welke andere projectinformatie dan ook.” Voor TOBA heeft de meerwaarde van BIM en PIM zich allang bewezen. “De combinatie van Revit en Newforma is onmisbaar voor het beheren en beheersen van projectinformatie”, aldus Tromp. “Hierdoor is het algehele projectmanagement beter onder controle. Daarbij moet je denken aan zaken als wijzigingsvoorstellen, meerwerken, bemonstering en goedkeuring van producten. Al met al draagt Newforma hierdoor bij aan een succesvolle en efficiënte projectoplevering.”

Beheer en onderhoud

Volgens Tromp is een virtueel 3D-gebouwmodel niet alleen van waarde tijdens de bouwfase. “Ook daarna, tijdens de beheer- en onderhoudsfase, is het belangrijk om allerlei informatie aan het BIM-model te kunnen koppelen. Mede daarom heeft TOBA zich onlangs aangesloten bij de werkgroep ‘BIM Quality Blocks’ van TNO, die zich bezighoudt met IFC-validatie: welke projectinformatie moet er, naast geometrie en hoeveelheden, op z’n minst in het BIM-model staan, wil die informatie ook bruikbaar zijn tijdens de onderhouds- en exploitatiefase? Vanuit onze praktijkervaring willen wij graag een bijdrage leveren aan die discussie.”

Logo TOBA architecten & ingenieurs

Meld u aan voor onze e-mails