Inventor 2025: What's new? - ICN Solutions

Inventor 2025: What’s new?

Autodesk Inventor 2025 is beschikbaar! In deze versie zijn weer vele nieuwe functies toegevoegd en verbeteringen doorgevoerd.

Nieuwe functies en verbeteringen Inventor 2025

Hieronder geven we een overzicht van de nieuwe functies en verbeteringen in Inventor 2025:

Prestaties

Gedurende de afgelopen acht jaar blijft prestatie een topprioriteit om uw time-to-market te verbeteren. De originele prestatietool, “Patterns”, is verbeterd om geavanceerde grenscontroles binnen schets- en functiepatronen vast te stellen. Het toepassen van real-world ontwerpdoelstellingen via de Finish-functie gaat nu sneller dan ooit, dankzij nieuwe selectieopties en verbeterde ondersteuning voor downstream afleiding.

Moderne uitstraling en gebruiksvriendelijkheid

De modernisering van Inventor gaat verder dan esthetische verbeteringen om de wendbaarheid van productontwikkeling te vergroten. Dit jaar is er veel aandacht besteed aan het stroomlijnen en verbeteren van drie belangrijke plaatmetaalcommando’s: Sheet Metal Flange, Face en Cut. Deze commando’s zijn aanzienlijk verbeterd met interactieve in-canvas voorbeelden en manipulatoren, een configureerbare eigenschappenpaneelinterface en nieuwe visuele referenties voor het bepalen van beëindigingsrichtingen. Ook is de weergave van schetslijnen verfijnd en de markering van geselecteerde componentgezichten en -randen verbeterd.

Interoperabiliteit

Een andere belangrijke focus van deze release is het bieden van betrouwbare gegevensinteroperabiliteit en samenwerkingstools voor degenen die werken met architectuur-, engineering- en bouwgegevens (AEC). Met deze release kun je moeiteloos ontwerpen opslaan naar eerdere versies van Autodesk Revit, om tegemoet te komen aan degenen die oudere versies gebruiken, zelfs terug tot 2023. De verbeterde IFC-importinterface maakt het mogelijk om alleen de noodzakelijke geometrie en metadata voor een specifiek project te importeren. Deze interface omvat nu grafische voorbeelden, opties voor klasse-inclusie/exclusie en een nieuwe AEC property viewer.

Naleving van standaarden

Zowel 2D- als 3D-documentatiemogelijkheden worden geüpdatet om samenwerking met productie te verbeteren. Nu is het mogelijk om nauwkeurige hole representations te creëren en te annoteren in overeenstemming met de nieuwste wereldwijde normen. Het massaal promoten van geselecteerde schets- of functiedimensies naar 3D-annotaties is nu mogelijk. Bijkomende functies zijn bijgewerkte 2D-oppervlaktetextuursymbolen, een nieuw bogenafmetingssymbool voor de ISO-standaard, voorinstellingen binnen 3D-algemene profielnotities en 2D-tekst op bladen, nieuwe overgangsannotaties en de mogelijkheid om nieuwe onderbrekingsmarkeringen te configureren op bijgesneden weergaveranden.

Grafische verbeteringen

Selectie highlighting voor componenten, vlakken en randen is verbeterd om een groter contrast met het model te bieden. Bij het markeren van een component wordt de omtrek weergegeven in een contrasterende kleur ten opzichte van de highlight, waardoor identificatie verder wordt verbeterd en vereenvoudigd.

Voor samenstellingen is het nu mogelijk om tijdelijk componenten weer te geven in afzonderlijke kleuren. Het tonen van componenten in unieke kleuren kan helpen bij de selectie en het begrijpen van de ruimtelijke relaties tussen componenten en meer. Ook kunnen de kleuren worden gedefinieerd die worden gebruikt bij het weergeven van afzonderlijke kleuren.

De highlight voor een bol, cilinder, of torus, enz. is verbeterd om het item van focus beter te onderscheiden.

De weergave van schetsgeometrie is verbeterd, waardoor krommen soepeler worden weergegeven. Deze toepassingsoptie voor lijnweergave staat standaard ingeschakeld.

De kleurenlijst in de Color Scheme Editor kan nu worden aangepast. Opties zijn toegevoegd aan de nieuw gecreëerde “Separate Colors” sectie.

Promote dimensions

In zowel onderdelen als samenstellingen is het nu mogelijk om 3D-annotatieafmetingen rechtstreeks te maken vanuit de afmetingen van de geselecteerde schets of functie met behulp van het nieuw toegevoegde “Promote Dimensions” commando binnen het tabblad Annotate.

Selecteer een functie of een schets om de afmetingen in te schakelen, en selecteer vervolgens de afmetingen die je wilt promoten.

Decal and Shared View

Meerdere decals kunnen op hetzelfde vlak worden geplaatst. Hun volgorde in de modelbrowser bepaalt welke decal bovenop ligt. Uiterlijke overrides hebben geen invloed op het uiterlijk van de decal. Weergave op vaste stoffen, oppervlakken en afgeleide onderdelen en samenstellingen. Shared Views ondersteunen nu decals, inclusief meerdere, overlappende decals op een enkel vlak. Bij het maken van gedeelde weergaven worden de decal afbeeldingen geconverteerd naar SVF-afbeeldingen voor compatibiliteit met kijkers.

iLogic

Een nieuwe gebeurtenis genaamd ‘Voor Vault-inchecken’ is toegevoegd aan het dialoogvenster ‘Event triggers’. Dit stelt gebruikers in staat om een laatste controle uit te voeren op bestanden voordat ze naar Vault worden verzonden. Er kan een regel worden geschreven die een controle uitvoert en een vlag instelt om het incheckproces te annuleren. Als er een fout optreedt in een bestand, wordt het inchecken geannuleerd. De regel moet het bestand als alleen-lezen behandelen en kan waarden controleren maar niet wijzigen.

Op het “Opties” tabblad van de Rule Editor (voor een externe regel), worden de huidige pictogrammen weergegeven. Als er op de map knop wordt geklikt, wordt er een bestandsdialoog geopend waar een ander bitmap bestand kan worden geselecteerd vanuit elke map. Het geselecteerde bestand wordt gekopieerd naar dezelfde map als de regel, met de naam gewijzigd om de naamconventie te volgen. De aanbevolen resolutie voor het beeld (in pixels) is 16×16 voor klein en 32×32 voor groot. Andere groottes worden echter automatisch geschaald.

De optie “Regels inspecteren op schadelijke code” is nu standaard aangevinkt na installatie.

Shape Genrator

Shape Generator is verbeterd: nu is het mogelijk om een rapport te genereren van de Shape Generator resultaten. Gebruik de nieuwe “Rapport” opdracht die rechtstreeks aan de werkbalk is toegevoegd.

Spread Sheet File Editor

Een nieuwe vervolgkeuzelijst is toegevoegd aan het “Algemeen” tabblad van de “Toepassingsopties”, waarmee je de standaardeditor voor het openen van spreadsheetbestanden kunt specificeren. Als de “Spread Sheet File Editor” is ingesteld op een niet-geïnstalleerde toepassing, wordt er een promptvenster weergegeven.

Als LibreOffice op het systeem is geïnstalleerd, zijn de volgende drie opties beschikbaar:

 • Automatisch: Inventor zoekt in eerste instantie naar MS Excel. Als het niet wordt gevonden, zoekt het vervolgens naar LibreOffice.
 • Microsoft Excel: Inventor zoekt alleen naar MS Excel.
 • LibreOffice: Inventor zoekt uitsluitend naar LibreOffice.

Prestatieverbeteringen

De volgende gebieden hebben prestatieverbeteringen:

 1. Aanpasbaarheid – Deze verbetering is gunstig voor berekeningen voor samenstellingen met aanpasbare datasets. De workflow voor het toevoegen van beperkingen is een voorbeeld van een dergelijke samenstellingsberekening. Kabels en harnassen, buizen en leidingen, en Frame Generator profiteren er ook van.
 2. Openen en sluiten voor samenstellingen en tekeningen
 3. Bewerken ter plaatse voor zowel invoer- als uitvoertijden
 4. Model states voor het maken en schakelen tussen modelstaten. Een samenstelling met een grote tabel met model states, die een aanzienlijk aantal rijen en kolommen bevat, kan nu efficiënter worden bewerkt vanuit de spreadsheet. Bovendien is het activeren van een model state en het openen van het dialoogvenster Bill of Materials (BoM) veel sneller dan voorheen.
 5. Frame Generator voor verschillende bewerkingen
 6. Afleiden voor verschillende bewerkingen
 7. Bijwerken voor samenstelling
 8. Browserzoekopdracht voor samenstelling
 9. Opslagtijden
 10. Decals voor samenstellingen

Performance Feedback Recorder (Add-in)

Deze nieuwe add-in is ontworpen om te helpen bij het vaststellen van mogelijke prestatieproblemen. Toegang tot de tool wordt beheerd via de Add-in Manager. Nadat het is geladen, klik op de knop Help > Help > Prestatie Feedback Recorder en volg de aanwijzingen. Nadat feedback is opgenomen, verschijnen er een reeks panelen waar informatie kan worden verstrekt over de ervaring.

Abonnement op Autodesk Inventor 2025

Als u een abonnement heeft op Inventor heeft u meteen toegang tot al deze nieuwe functies en updates. Wilt u nog een abonnement aanschaffen? Neem dan contact met ons op.

Meer over Autodesk Inventor:
Benchmark → Beste workstation voor Autodesk Inventor
Webinar on-demand → Design automation met Inventor iLogic

Meld u aan voor onze e-mails