Inzicht in elkaars werk is essentieel - ICN Solutions

Inzicht in elkaars werk is essentieel

Uitbreiding winkelcentrum Makado Beek volledig uitgevoerd in BIM

BIM is een nieuwe manier van samenwerken in de bouwkolom, gebaseerd op transparantie en vertrouwen. De kunst is om dat ook in de praktijk te brengen. Een schoolvoorbeeld van zo’n succesvolle ketensamenwerking is de nieuwbouw en verbouw van winkelcentrum Makado in het Limburgse Beek. Voor N Architecten uit Maastricht is dit een van de eerste grootschalige projecten die volledig in BIM worden uitgevoerd.

Makado in Beek, al meer dan veertig jaar het grootste overdekte winkelcentrum van Limburg, was hard toe aan een opknapbeurt. Daarom besloot opdrachtgever Syntrus Achmea Vastgoed tot een grondige verbouwing en nieuwbouw.

Er komt circa 7.500 m² aan winkels en horeca bij; daarnaast wordt de winkelpassage intern verbouwd. De uitbreiding, die in 2015 is gestart en in 2017 helemaal klaar zal zijn, wordt volledig uitgevoerd in BIM. “Om te leren werken met Autodesk Revit, zijn wij destijds bij ICN Solutions gestart met het volgen van cursussen”, zeggen projectleider Arnold Riga en modelleur Ralph Stevens van N Architecten. “Ook hebben wij
diverse Autodesk Building Design Suites aangeschaft, dit in combinatie met de Autodesk Revit-applicatie 3B.”

BIM-manager

Om de betrokken bouwpartners te begeleiden bij het werken met Revit en het opzetten van een BIM-model, schakelde de opdrachtgever in de aanbestedingsfase een BIM-manager in, in de vorm van Root uit Amersfoort. “Daarbij werden de afzonderlijke modellen van de constructeur, de installateur en die van ons als architect samengevoegd tot één BIM-model. Door het samenvoegen van 3D-modellen kun je clashes in het bouwproces vroegtijdig opsporen; bijvoorbeeld dat een bouwkundig en constructief element elkaar in de weg staan. Op deze manier verminder je faalkosten in de uitvoering.”

N Architecten 3D Model

Inzicht in elkaars werk

Gaandeweg het bouwproces werden steeds meer partijen bij het BIM-model betrokken. In opdracht van aannemer Smeets Bouw is het model verder uitgewerkt tot uitvoeringsniveau. “Dankzij de inbreng van de diverse bouwpartners werd het BIM-model steeds gedetailleerder”, verduidelijken Riga en Stevens. “Als wij bijvoorbeeld een trap modelleren, hebben wij daarbij
een bepaald beeld voor ogen. Wij modelleren de esthetische randvoorwaarden waarbinnen de aannemer en trappenleverancier het model verder technisch uitwerken.

Vervolgens wordt de nieuwe productietekening van de onderaannemer in het totale BIM-model geplaatst, dat op die manier steeds concreter gestalte krijgt. Door in één gezamenlijk BIM-model te werken, beschikken alle partners in de bouwkolom altijd over dezelfde informatie en kan gemakkelijk en duidelijke terugkoppeling plaatsvinden. Inzicht in elkaars werk is essentieel.”

Praktijkervaring telt

Bij het werken met Autodesk Revit lopen volgens Riga en Stevens theorie en praktijk soms uiteen. “Zo hebben wij bij de Revit-trainingen van ICN Solutions, waarover we overigens heel tevreden zijn, geleerd om een spouwmuur als één geheel te modelleren. Maar een aannemer kan daar in de praktijk niet zo veel mee, omdat hij uit zo’n standaard getekende spouwwand zijn hoeveelheden niet kan halen. Daarom is het beter om een spouwmuur op te knippen in losse elementen (namelijk binnen- en buitenspouwblad en isolatie), zodat de aannemer ‘as built’ de situatie kan vastleggen. Dit specifieke voorbeeld toont aan hoe belangrijk dergelijke praktijkervaring is voor een soepel BIM-proces.”

Virtuele wandeling

Volgens N Architecten is het grote voordeel van BIM dat je, vόόrdat de bouw start, virtueel door het model heen kunt lopen. “Ook richting opdrachtgevers is dat een groot pluspunt, want vaak kunnen zij een 2D-tekening moeilijk lezen”, zegt Ralph Stevens. “Maar met een 3D-tekening ziet een opdrachtgever wat de architect bedoelt en krijgt hij meteen inzicht in het eindresultaat.” Arnold Riga voegt daaraan toe dat de noodzaak om te BIMmen zich vooralsnog echter vooral beperkt tot grootschalige, complexe projecten zoals Makado. “Wij maken altijd vooraf een afweging of het qua tijd en kosten realistisch is om het project in BIM te zetten. Afhankelijk van de wens van de opdrachtgever is er de keuze tussen BIMmen en een meer traditionele (2D-)tekentechniek.”

Logo N Architecten

Meld u aan voor onze e-mails