Marktwaardering stelt wooncorporaties voor een uitdaging

Marktwaardering stelt wooncorporaties voor een uitdaging

Vanaf 2021 moeten Nederlandse wooncorporaties hun vastgoed in de jaarrekening waarderen op basis van de marktwaarde in verhuurde staat. De werkwijze daarvoor is voorgeschreven in het Handboek Marktwaardering dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 31 oktober 2018 publiceerde. Volgens dit handboek dienen woonoppervlaktes conform de NEN 2580 meetinstructie te zijn bepaald.

Uitdaging

Voor veel wooncorporaties en vastgoedbeheerders is een grootschalige inventarisatie en controle van gebruiksoppervlaktes een uitdaging. Een probleem daarbij is dat van de wooncomplexen meestal de tekeningen beschikbaar zijn, maar dat hieruit niet 1-2-3 de oppervlakteberekeningen kunnen worden afgeleid. De tekeningen moeten dusdanig worden ingelezen en verwerkt, dat de afmetingen van de relevante ruimtes beschikbaar zijn om uiteindelijk de gevraagde oppervlaktes te kunnen bepalen. De meeste corporaties zijn er niet op ingericht om dit zelf te doen.

Probleem tackelen

ICN Solutions denkt graag met wooncorporaties mee hoe dit probleem te tackelen. Wij kunnen bijvoorbeeld adviseren over de technische en personele inrichting van een team dat volgens NEN 2580 woonoppervlaktes bepaalt. Maar, corporaties kunnen deze activiteit ook helemaal aan ons uitbesteden. Daarbij kunnen we nog een stap verder gaan, door allerlei belangrijke gegevens van het woningbestand toekomstbestendig vast te leggen.

3D Model

Dat doen we door de oorspronkelijke bouwtekeningen per complex uit te werken naar een drie-dimensionaal (3D) model. In het 3D model worden behalve afmetingen en oppervlakteberekeningen, relevante gegevens voor onderhoud en mogelijke toekomstige aanpassingen opgenomen.

Neem met ons contact op via telefoon 073 750 6 750 of e-mail info@icn-solutions.nl voor meer informatie en om na te gaan hoe ICN Solutions kan helpen met de marktwaardering van uw woningen- of vastgoedbestand.

Meld u aan voor onze e-mails