Stappenplan om kwetsbaarheid van uw telecom in kaart te brengen - ICN Solutions

Stappenplan om kwetsbaarheid van uw telecom in kaart te brengen

Breng de kwetsbaarheid van uw telecom in kaart met ons stappenplan

Door de COVID-19 crisis zijn er veel noodgedwongen wijzigingen doorgevoerd. Thuiswerken is hierdoor ‘normaal’ geworden en de verwachting is dat dit voor veel bedrijven ook na de crisis zo blijft. Het belang van goedwerkende telecommunicatie is daarom nog groter dan deze al was.
Als organisatie moet u dan ook goed voorbereid zijn op een uitval van de telecom. Maar hoe doet u dat? ICN Systems deelt een 4 stappenplan waarmee u de kwetsbaarheid van uw telecom in beeld brengt.

Stap 1: Bewustwording

Uw organisatie is op veel manieren afhankelijk van telecom. Soms ook in processen of plaatsen die minder voor de hand liggen. Telecom gaat namelijk niet alleen over vaste en mobiele telefoons, maar ook over dataverbindingen als VPN en internet, slimme apparaten en toegangscontrolepasjes. Zorg ervoor dat de organisatie het belang inziet om voorbereid te zijn op uitval van telecom.
• Praat met collega’s over de risico’s en de gevolgen van telecomuitval.
• Betrek collega’s bij dit mogelijke probleem en voorzie ze van informatie.
• Is er eerder een uitval van telecom geweest? Verzamel deze dan als voorbeelden en bespreek ze.

Stap 2: Inventariseer de afhankelijkheid

Welke processen binnen de organisatie zijn afhankelijk van telecom? Breng deze in kaart en verdeel alle processen in 3 groepen: processen met een hoge, matige of lage impact bij uitval. Als bedrijfsprocessen worden verstoord door uitval van telecom kan dit leiden tot financiële of imagoschade (bijvoorbeeld door het niet kunnen leveren van bestellingen), maar ook op de veiligheid van mensen en goederen.
Door het overzicht weet u welke organisatieprocessen er zijn, welke telecomdiensten hierbij gebruikt worden en welke processen een hoge impact hebben bij uitval van telecom. Hierdoor kan bepaald worden welke telecommunicatie noodzakelijk is voor de organisatie.

Stap 3: Uitvalrisico’s

Het is van belang op de hoogte te zijn van de uitvalrisico’s van essentiële telecommunicatiediensten. Welke kabels worden gebruikt voor welk doel en waar liggen deze? Mocht de stroom uitvallen, is er dan voldoende capaciteit om dit op te vangen? Zo ja, voor hoe lang?
Het risico hiervan kan in kaart gebracht worden met behulp van incidenten uit het verleden. Hoe vaak is dit gebeurd en hoe is dat toen opgelost? Klanten mogen geen verschil ervaren in kwaliteit. Dit geldt ook voor medewerkers die thuis aan het werk zijn. Dat mag niet ten kostte gaan van de bereikbaarheid.
Kortom, ontevreden klanten door onbereikbaarheid dient voorkomen te worden. Ongeacht vanaf welke locatie medewerkers aan het werk zijn.

Stap 4: Risicobeheersing

De belangrijkste risico’s moeten als eerste aangepakt worden en om te voorkomen dat er nieuwe risico’s optreden, moet u een risico blijven herkennen. Juist omdat veel technologieën in een sneltreinvaart aangepast of ontwikkeld worden. Hierdoor is het van belang dat er blijvende aandacht is voor dit onderwerp en dat dit in de planning is meegenomen.

Meer weten over deze nieuwe technologieën? Of heeft u liever advies op maat? Neem dan gerust contact met ons op en laat u adviseren door een specialist van ICN Systems via 088 39 77 390.

Groet, Riley Marlisa – Accountmanager, ICN Systems

Meld u aan voor onze e-mails