Stappenplan voor om- en bijscholing - ICN Solutions

Stappenplan voor om- en bijscholing

Om als werkgever voorbereid te zijn op veranderingen, is het van belang om op een goede manier om- en bijscholing aan te bieden aan uw medewerkers. Help uw personeel daarom bij het nadenken over wat ze willen en kunnen. Maakt u als werkgever gebruik van de NOW3 regeling? Dan bent u zelfs verplicht uw medewerkers te stimuleren tot o.a. scholing. Het omscholen van uw medewerkers behoort waarschijnlijk niet tot uw dagelijkse werkzaamheden. Daarom biedt ICN Solutions u een stappenplan aan waarmee u het proces zo makkelijk mogelijk inricht.

1. Stel de interne aanpak m.b.t. om- en bijscholing op

Als werkgever is het van belang om een interne procedure op te stellen over de scholing van medewerkers. Aan welke eisen moet een medewerker voldoen? En hoe kunnen ze gebruik maken van de scholing die u biedt?
Kortom, het hele proces moet vastgelegd worden. Afspraken hierover maken is belangrijk, omdat op deze manier er ook een controle uitgevoerd kan worden. Zo kunnen zowel het management als instanties zien dat aan de regelgeving voldaan wordt.

2. Inventariseer van de behoeftes

Breng in kaart welke functies of competenties de komende periode van belang gaan zijn binnen het bedrijf. Welke ontwikkelingen gaan er plaatsvinden en wat wordt in de toekomst nog belangrijker? Ook zullen obstakels zich hier en daar melden. Bedenk hoe u hier als bedrijf mee omgaat en wat dan eventueel goed van pas kan komen aan kennis.

3. Bespreek de doelen van scholing

Bespreek samen met uw medewerkers het doel van de scholing. Hierbij kan gedacht worden aan:

  • Het dienstverband voortzetten binnen de organisatie
  • Doorgroeimogelijkheden naar een nieuwe functies
  • De kans om om te scholen naar zogenaamde kansrijke beroepen (bij een veranderende markt)

Het is van belang dat uw medewerkers gemotiveerd dit traject in gaan.

4. Stel het budget vast

Uw medewerkers scholen kost tijd en geld. Stel daarom als bedrijf vast hoeveel geld hiervoor beschikbaar is. Bekijk of er vanuit de overheid zijn er regelingen en subsidies beschikbaar zijn waar u gebruik van kunt maken of dat u bent aangesloten bij een opleidings- en ontwikkelingsfonds. Gemaakte studiekosten van uw medewerkers worden onbelast vergoed via een gerichte vrijstelling binnen de werkkostenregeling van de Belastingdienst.

5. Leg de gemaakte afspraken vast

Het is belangrijk om een overzicht bij te houden van wat er per medewerker betaald en aangeboden wordt. Maak hier afspraken over en leg deze vast, bijvoorbeeld in een personeelsgids. Hierdoor kunnen er voor beide partijen geen misverstanden ontstaan en worden conflicten voorkomen (bijvoorbeeld wanneer een contract ontbonden wordt).

Maakt u als werkgever gebruik van de NOW 3 loonkostenregeling om personeel te kunnen betalen tijdens de coronacrisis? Dan verwacht de overheid verwacht bewijs van uw inspanningsverplichting richting uw medewerkers.

6. Bepaal of het opleiden intern en/of extern gebeurt

Om uw medewerkers te scholen heeft u twee mogelijkheden, namelijk:

  • Intern opleiden
    Hierbij leren medewerkers van hun eigen collega’s. Denk hierbij aan trainingen of stages. Het biedt medewerkers tevens de kans om intern ervaring op te doen in andere functies.
  • Extern opleiden
    Bekijk samen met uw medewerker de opties van opleidingen, trainingen en cursussen en bespreek samen de mogelijkheden.

7. Evalueer regelmatig

Evalueer samen regelmatig het traject. Door dit niet alleen achteraf, maar ook tussentijds te doen, kan op tijd bijgestuurd worden en wordt de voortgang inzichtelijk gemaakt.
Vergeet als werkgever ook niet van dit traject te leren. Noteer dit en optimaliseer op deze manier scholing binnen de organisatie.

Heeft u vragen over het scholen van uw personeel in de richting van3D CAD & visualisatie, BIM of Design & Productie en wilt u weten hoe ICN Solutions met haar Training Center u hierbij kunt helpen? Neem dan contact met ons op.

Meld u aan voor onze e-mails