Advanced Revit Training - Ontwerpen | ICN Solutions

Training Autodesk Revit Advanced: Ontwerp

Tijdens deze training leert u een stedenbouwkundig plan binnen Autodesk Revit op te zetten en op basis van een volumestudie een ontwerpmodel te ontwikkelen. Daarbij komen onder meer repetitie en variatie aan de orde.

Voorkennis: Autodesk Revit en MS Windows
Certificaat: Autodesk certificaat
Lesmateriaal: Nederlandstalig ICN lesmateriaal

Trainingsduur: 4 dagen
Prijs: Prijs op aanvraag

Inclusief lunch en lesmateriaal.

Inhoud training Revit Advanced: Ontwerp:

Dag 1: Inleiding en stedenbouwkundig plan.
Het doel van dag 1 is het bijbrengen van de basis principes van Revit Architecture en het opzetten van een stedenbouwkundig plan binnen Revit. Tevens wordt behandeld hoe er gegevens (kengetallen) uit dit plan gehaald kunnen worden in tabel vorm.

Inleiding Revit Architecture (½ dag):

 • Uitleg Revit User interface.
 • Algemene principes van het modelleren binnen Autodesk Revit.

Stedenbouwkundige koppeling Revit (½ dag):

 • Importeren omgevingstekening en locatie/noorden bepalen.
 • Plaatsen van ‘Volumemassa’s’ Family’s en types.
 • Opzetten van een Area Plan (stedenbouwkundig ontwerp) en inkleuren.
 • Uitlezen kengetallen uit het stedenbouwkundig plan (oppervlaktes kavel, wegen, water, trottoir en aantallen en soorten woningen).
 • Opzetten van een omgeving in 3D (topografie en als kwantificeerbaar object, kunnen uitlezen van gegevens uit de omgeving).

Dag 2: Volumestudie en presentatie.
Het doel van dag twee is het maken van volume massa’s binnen Revit Architecture en deze massa’s intelligent te maken zodat er later kengetallen en gegevens uit deze massa’s gehaald kunnen worden. Ook wordt er behandeld hoe deze massa’s in combinatie het stedenbouwkundige plan gepresenteerd kunnen worden binnen Revit.

Inleiding Volumestudie (½ dag):

 • Uitleg aanmaken volumemassa voor schetsmodellen (modelleer tools binnen Revit).
 • Parametrische vorm maken en toepassen in onze omgeving (intelligentie koppelen aan massa’s door het maken van parameters). Uitlezen kengetallen uit Volume massa’s (oppervlaktes).

Presenteren van volumestudie (½ dag):

 • Presenteren van deze plannen (inrichten papierbladen, bezonning, presenteren volgens bureaustandaard, 3D-perspectief, 3D-vogelvlucht, 3D-walkthrough, presentatie tips & tricks) binnen Revit. Printen naar PDF en in Photoshop opwerken.

Dag 3: Uitwerken Volumestudie naar VO-niveau.
In dag drie staat het uitwerken van de in dag twee behandelde massa volumes centraal naar VO-niveau. Op dag twee waren de massa’s nog zonder wanden, deuren en kozijnen. Op dag drie worden deze elementen aan toegevoegd en worden er eenvoudige bibliotheek elementen gemaakt die in het VO-niveau gebruikt kunnen worden.

Uitwerken Volumestudie naar VO-niveau (¾ dag):

 • Importeren van het schetshuisje in een blanco project.
 • Uitleg System Families en hoe toe te passen op een Massavorm.
 • Plaatsen en verplaatsen “User Families”.
 • Toepassen Area’s in één gebouw i.p.v. stedenbouwkundig (BVO en GBO).
 • Toepassen Rooms.

Maken eenvoudige bibliotheek elementen (1/4 dag):

 • Uitleg Family-omgeving voor niet volumestudie- componenten.
 • Simpel meubel maken en plaatsen in het VO-ontwerp.

Dag 4: Toolboxen en het omgaan met repetitie.
Op dag vier worden de verschillende manieren behandeld om varianten en repetitie toe te voegen in een ontwerp op wijk en blok niveau en wordt het stedenbouwkundig plan verder uitgewerkt naar VO-niveau. Ook wordt dit weer gepresenteerd binnen Revit Architecture.

Omgaan met repetitie:

 • Linken van één unit in een omgevingsplan.
 • Hoe gaan we om met variaties op die unit?
 • Inrichten van tekeningen om dat te kunnen tonen.

Presenteren van het plan:

 • Plaatsen van camera’s en Walkthroughs door de samenstelling.
 • Kwantificeren van de geplaatste units.
 • Eventueel Design Options in de gelinkte file.

Oefenen met eigen bestanden en projecten (½ dag):
Het laatste deel van deze trainingsdag bestaat uit het in de praktijk brengen van de bovenstaande onderwerpen. Duidelijke oefeningen worden aangeboden om het werken met eigen bestanden en projecten goed onder de knie te krijgen. Aanbevolen wordt om eigen projecten mee te nemen om op deze manier de opgedane kennis en vaardigheden meteen toe te passen in een praktijksituatie.Geplande training(en)

Er zijn momenteel geen geplande trainingen gevonden in de agenda.
Neem contact met ons op wanneer u deze training wilt volgen.