Van Dun Advies werkt met Autodesk Revit geleverd door ICN Solutions

Van Dun Advies kiest met ICN Solutions voor Autodesk Revit

van-dun-advies-logoWe zijn op bezoek bij Van Dun Advies in Ulicoten, een Noord-Brabants plaatsje tegen de Nederlands-Belgische grens. Ruim 25 jaar gelden startte Harri van Dun hier zijn adviesbureau. In 2011 namen Chris van der Heijden, Fonny van de Heijning en Peter Monster het snel groeiende bedrijf over. Het circa vijftig medewerkers tellende ontwerp- en adviesbureau richt zich op ruimtelijke ordening, ontwerp, bouw- en milieukunde. In Someren bevindt zich een tweede vestiging, en vorig jaar is een kantoor in Reek overgenomen.

“Van Dun Advies werkt vooral voor agrarische bedrijven en industrie in het buitengebied. Het interessante van de agrarische sector is dat die een eigen dynamiek kent. Als het economisch wat minder gaat, blijven agrarische ondernemers plannen maken en naar de lange termijn kijken,” vertelt Chris van der Heijden. “Belangrijk onderdeel van onze activiteiten is het ontwerpen van stallen, woningen, bedrijfsgebouwen en kantoorpanden en het begeleiden van de realisatie daarvan. We vragen bijvoorbeeld vergunningen aan en bereiden wijzigingen op gemeentelijke bestemmingsplannen voor. Ook treedt Van Dun Advies op als rentmeester voor het beheer van vastgoed en grondzaken. Hiervoor hebben we onder meer juridische expertise op het gebied van omgevingsrecht in huis. Omdat we vooral de belangen van onze zakelijke klanten en particulieren dienen, werken we nauwelijks voor gemeentes.”

Onderzoek en begeleiding

Veel bedrijven die willen uitbreiden, kloppen bij Dun Advies aan. “Vooral bij agrarische bedrijven heeft dat nogal wat voeten in aarde,” licht Chris toe. “Past een nieuwe stal in het bestemmingsplan, aan welke eisen moet die voldoen en hoe verloopt het proces dat zich daarbinnen afspeelt? Om een stal te ontwerpen, moeten we daarom eerst een beroep doen op onze experts met kennis van ruimtelijke ordening, omgevingswet, veeteelt, regelgeving, milieu en natuurbescherming. Wij noemen dit onze Binnendienst. Zij onderzoeken op welke manier en plan kan voldoen aan regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van luchtkwaliteit en amoniakuitstoot van een stal, en stellen rapporten samen, op basis waarvan we vergunningen en wijzigingen van een bestemmingsplan kunnen aanvragen.”

De Tekenkamer

Voor bouwkundige ontwerpen beschikt Van Dun Advies over de Tekenkamer: twaalf bouwkundig tekenaars en twee architecten/ontwerpers in een grote kantoortuin. “60 á 70% van ons werk is specifiek voor agrarische sector. Onze ontwerpers en tekenaars werken op een gelijkwaardig kwaliteitsniveau en zijn consistent ten aanzien van detaillering.”

Omdat de markt het verwacht, ging Van Dun Advies naast 2D CAD-tekenen ook 3D modelleren. ” We tekenen functionele bedrijfsgebouwen vaak in 2D — daar hoef je de klant niet met een driedimensionaal model voor je ontwerp te winnen. Dit begint te veranderen, ook in de agrarische sector . Klanten reageren enthousiast op een 3D model, omdat die goed laat zien wat we hebben ontworpen en willen gaan bouwen,” geeft Chris aan. “In ruimtelijke ordening-procedures komt zo’n 3D model ook goed van pas, bijvoorbeeld om te laten zien wat een nieuw gebouw in het beeld van de omgeving doet.”

BIM komt eraan

“Ook in ons werkveld komt Building Information Modelling (BIM) eraan, maar de markt bepaalt het tempo. Vooral bij grotere en complexere projecten — waarbij overheden, grote bouwkundige adviesbureaus en constructiebedrijven samenwerken — wordt BIM al toegepast. Bij kleinere projecten zie ik dat minder snel gebeuren. Voor kleine bureaus is de stap naar 3D modelleren en BIM lastiger te maken, omdat ze over onvoldoende capaciteit en kennis beschikken. Het is een hele opgave om daarvoor de juiste technische mensen te vinden.”

Veranderingsproces naar 3D modelleren

“Een veranderingsproces naar 3D modelleren is moeilijk, en vraagt veel inzet en energie. Onze ontwerpers werkten in eerste instantie met 3D software waarmee ze niet efficiënt aan de slag konden. Ze grepen daarom vaak terug op hun oude, vertrouwde 2D tekenpakket. We hebben een nieuwe oplossing gezocht en kozen met hulp van ICN Solutions voor Autodesk Revit.”

Van Dun Advies startte dit veranderingsproces met vier van hun bouwkundig tekenaars . Zij zijn anderhalf jaar geleden begonnen met 3D modelleren in Autodesk Revit. Daarvoor volgden ze een basistraining en hadden ze on-the-job-begeleiding van ICN Solutions. “We merkten dat we hierbij meer advies en ondersteuning van ICN Solutions nodig hadden,” zegt Chris. “We liepen tegen verschillende vragen aan, zoals: Hoe kun je het beste je IT-omgeving inrichten, hoe regel je dat iedereen op hetzelfde gewenste detailniveau modeert en hoe richt je een gezamenlijke bibliotheek van bouwcomponenten in?”

“Van Dun Advies onderscheidt zich van andere bureaus doordat onze tekenaars/modelleurs in de vergunning-fase bestektekeningen al verder uitwerken. Omdat aannemers bij kleinere projecten vaak aan de hand van deze tekeningen offerte uitbrengen voorkomen we hiermee veel onduidelijkheid. Vooral bij wat complexere projecten verlagen we daardoor het risico op fouten. ICN Solutions heeft ons geholpen met het zodanig inrichten van Autodesk Revit, dat onze tekenomgeving zoveel mogelijk aansluitop onze werkwijze.”

Efficiënter en vooral leuker

Vanaf november 2018 gebruiken alle bouwkundig tekenaars en ontwerpers van Van Dun Advies Autodesk Revit. “Zij ondervinden inmiddels de voordelen. In het begin is 3D modelleren intensief, maar uiteindelijk is hun werk efficiënter en vooral leuker,” volgens Chris van der Heijden. “Het ontwerp van een gebouw wordt vanaf het begin beter doordacht, waardoor we onze klanten beter kunnen bedienen.”

Hoe kan ICN Solutions uw organisatie helpen?

Bent u benieuwd hoe we ook u en uw organisatie verder kunnen helpen? Plan dan nu een afspraak in met één van onze experts.

Meld u aan voor onze e-mails