Vroegtijdig ontwerpfouten opsporen met 'little BIM' - ICN Solutions

Vroegtijdig ontwerpfouten opsporen met ‘little BIM’

Architektenburo Roovers & Driessen plukt de vruchten van 3D CAD-oplossingen

Bij BIM in zijn meest volwassen vorm werken alle bouwpartners samen in één 3D-model. Maar in de praktijk zijn veel bedrijven nog niet zo ver. Ook Architektenburo Roovers en Driessen uit Oosterhout BIMt op zijn eigen niveau. Zij gebruiken 3D CAD-oplossingen vooral voor zogeheten ‘little BIM’: het samenvoegen van gelinkte 3D-modellen om zo ontwerpfouten vroegtijdig in het bouwproces te kunnen opsporen.

Zo’n vier jaar geleden oriënteerde Architektenburo Roovers & Driessen zich voor het eerst op de mogelijkheden om in 3D te gaan tekenen. “Aanleiding daarvoor was onder meer het verzoek van een grote klant om werktekeningen in 3D aan te leveren. Maar destijds konden wij dat nog niet”, zegt projectleider Jef van Velzen van het Oosterhoutse architectenbureau. “Vanwege de toenemende vraag naar 3D-modellen, zijn wij in 2014 onder begeleiding van ICN overgestapt naar Autodesk Revit en de Building Design Suite Premium van ICN Solutions; dit in combinatie met de 3B Werkmethodiek.”

Meer gevoel

Volgens Leonie Kamp, BIM-modelleur bij Roovers & Driessen, werpt het werken met Revit zijn vruchten af: “Opdrachtgevers vinden het fijn dat wij in 3D tekenen, want daardoor krijgen zij al in een vroeg stadium gevoel bij een ontwerp en gaat het voor hen meer leven. Het lezen van een 2D-tekening blijkt voor een leek vaak toch heel lastig. Doordat wij nu digitaal door een gebouw heen kunnen lopen, krijgen ook wijzelf meer inzicht in een gebouw. In tegenstelling tot het vroegere 2D tekenen in AutoCAD word je bij 3D-tekenen gedwongen om al van meet af aan heel nauwkeurig te werken. Bij 2D-tekenen daarentegen kun je de lastige details nog weleens uitstellen.”

 Architekten- en Ingenieursburo Roovers en Driessen B.V.

Little BIM

Twee jaar na de introductie is het 3D-tekenen niet meer weg te denken bij Architektenburo Roovers & Driessen, dat is gespecialiseerd in projecten voor de zuivel- en vleesverwerkende industrie. Volgens Jef van Velzen biedt Revit vooral uitkomst biedt bij het visualiseren van complexe productieprocessen. Om al vroegtijdig in het ontwerpproces potentiële bouwfouten op te sporen, maakt het bureau ook gebruik van Navisworks. “Daarmee kunnen wij controleren of de 3D-modellen die wij krijgen aangeleverd van onze installateurs en constructeurs al dan niet clashen met onze eigen tekeningen. In Navisworks kun je bijvoorbeeld eenvoudig controleren of een luchtkanaal en een wand elkaar niet onbedoeld kruisen. Dankzij die gelinkte modellen kun je, vóórdat er wordt begonnen met de daadwerkelijke bouw, problemen vermijden. Dat delen van 3D-onwerpmodellen met projectpartners om vooraf samen te werken, noemen wij ‘little BIM’. Dit in tegenstelling tot het volwaardige, volwassen BIM waarbij alle bouwpartners daadwerkelijk in één 3D-model samenwerken. Zo ver zijn wij nu nog niet, maar wij gaan wel steeds meer toe naar een situatie dat externe bouwpartners , inclusief STABU, verbeterde informatie over bouwkundige elementen uit een BIM-model kunnen halen. Daardoor zullen wij in de toekomst het bouwproces in het voortraject steeds beter kunnen beheersen en in de uitvoering de faalkosten zo laag mogelijk kunnen houden.”

Logo  Architekten- en Ingenieursburo Roovers en Driessen B.V.

Meld u aan voor onze e-mails