Revit 2022 beschikbaar! What's new? - ICN Solutions

Revit 2022 beschikbaar! What’s new?

Nieuw: Revit 2024 → Ontdek alle functies en verbeteringen

Revit 2022 is beschikbaar! In deze nieuwste versie is er vooral geluisterd naar de gebruikers; Autodesk heeft zoveel mogelijk feedback verzameld en toegepast om Revit te verbeteren. De belangrijkste onderdelen waarop Revit 2022 een impact heeft zijn in uw BIM processen en ontwerpworkflows. Hiervoor zijn onder andere de volgende verbeteringen doorgevoerd:

  • Verbeterde samenwerkingen, zoals betere importmogelijkheden met Rhino 3D en Formit Pro.
  • Makkelijke PDF export, waarmee views en sheets naar PDF geëxporteerd kunnen worden.
  • Verbeterde workflows om de productiviteit te vergroten.
  • Shared parameters in key schedules
  • Verbeterde Wall mogelijkheden, zoals taps toelopende en schuine wanden.
  • Verschillende verbeterde ‘rebar’ modellering en detaillering.

Belangrijkste nieuwe functies in Revit 2022

Hieronder worden de highlights van de nieuwe versie verder toegelicht:

PDF Export

pdf export

Exporteer views en sheets rechtstreeks vanuit Revit naar PDF-bestanden. Exporteer enkele PDF-bestanden of combineer geselecteerde views en sheets in één PDF-bestand.

Wall verbeteringen

wall-verbeteringen

Met de verbeteringen van de functie Wall , Tapered Walls, kunnen taps toelopende wandelementen gemaakt worden. Definieer tapse hoeken in de eigenschappen van de Wall Type. Positieve hoeken kantelen de bovenrand naar het midden van de muur; negatieve hoeken kantelen de bovenrand juist weg van het midden van de muur. Ook is het mogelijk om de zogenaamde ‘Non-Core Wall Layers’ te verbergen en de profielen van schuine wanden te bewerken.

Shared parameters in Key Schedules

gedeelde parameters

Gebruik shared parameters in key schedules om eigenschappen van elementen in uw modellen te vullen en wijzigen. Hiermee kan de geometrie aangestuurd worden of de zichtbaarheid in families geregeld worden.

Verberde FormIt interoperabiliteit

Import FormIt Modellen

Gebruik FormIt voor het ontwikkelen van conceptuele modellen en verfijn het ontwerp in Revit 2022 zonder gegevens te verliezen. Door de verbeterde interoperabiliteit wordt dit nog gemakkelijker. Ook is de geometrie die tussen de applicaties wordt gedeeld, bijgewerkt, zodat deze er consistenter uitziet.

Link Rhinocerous®  (3DM) bestanden

Link Rhinocerous

Link 3DM-bestanden aan uw Revit-modellen om daar verder te werken aan het project dat in Rhino is opgestart. De mogelijkheid om 3DM-bestanden te gebruiken is uitgebreid met de mogelijkheid om zowel bestanden te koppelen als importeren.

Phasing parameters in Filters

Met Revit 2022 kan Phasing met (View) filters worden gecombineerd. Deze functionaliteit biedt een scala aan nieuwe mogelijkheden voor het werken met fases in een project.

Multi-leader tags

Multi leader Tags

Gebruik tags met meerdere aanhaallijnen wanneer u één tag moet plaatsen die verwijst naar meerdere elementen van dezelfde categorie.

Rotated tags

Rotated tags

Gebruik de ‘Angle parameter’ in de tag eigenschappen om tags te laten roteren. Indien gewenst kunt u meerdere tags met hetzelfde aantal laten roteren.

Multiple Values Indication

Multiple Values Indication

Bepaal hoe parameters met verschillende waarden worden weergegeven wanneer meerdere elementen zijn geselecteerd.

Wapening in sets

Verplaats Rebars in een set

Beheer individuele wapeningsvormen in sets en configuraties om onderlinge doorsnijdingen (clashes) te voorkomen en een correcte en passende wapeningsopzet te maken. Gebruik het nieuwe command ‘Edit bars’ om specifieke staven te selecteren en isoleren. U kun met Revit 2022 meerdere rebars tegelijkertijd bewerken.

Snellere en nauwkeurige plaatsing van wapening

Snellere en nauwkeurige Rebar plaatsing

U kunt nu enkele of een set staven plaatsen door 2 punten op te geven om een selectiekader te definiëren, waardoor de juiste staafvorm en -lengte wordt gegenereerd. Voor rechte staven met één segment kunt u de afmeting en richting direct specificeren.

Modelleer wapening aan de hand van de werkelijke staafdiameter

Model rebar Modelbewapening

U kunt nu staven modelleren in de werkelijke staafdiameter om doorsnijdingen (clashes) te voorkomen. Dit is vooral belangrijk bij betonnen elementen met veel staven met een grote diameter. Ook het risico op ‘ongewapende hoeken’ wordt hierdoor beperkt, het is nu mogelijk om een realistischer model te maken van de wapening.

En dit is slechts een deel van de nieuwe features en mogelijkheden in Revit 2022. Zo zijn er bijvoorbeeld nog de zichbaarheid van Grids in 3D views (Show Grids), de nieuwe toegevoegde categorieën voor Equipment & Building Elements (zoals Fire protection en Medical Equipment) en kunnen Schedules geëporteerd worden naar een CSV-formaat.

Autodesk Revit heeft een flexibel abonnementsmodel. Dit betekent dat u altijd toegang hebt tot de nieuwste updates en functies.
Wilt u Autodesk Revit 2022 of Autodesk Revit LT 2022 / Autodesk AutoCAD Revit LT Suite bestellen? Dan kan dat via onze webshop CADExpress.

Meld u aan voor onze e-mails